Selectează o Pagină

Serviciile oferite

l

CONTABILITATE

▪ inregistrarea cronologica a documentelor primare

▪ intocmirea registrului jurnal,
registrului inventar, registrului de
evidenta fiscala, jurnalelor de TVA

▪ intocmirea balantei de verificare lunare

▪ stabilirea obligatiilor de plata lunare
si trimestriale, intocmirea documentelor pentru efectuarea platii acestora

▪ intocmirea si depunerea declaratiilor
privind taxele si impozitele

▪ intocmirea si depunerea bilantului contabil

▪ alte situatii financiare specifice activitatii

▪ reprezentarea societatii in relatia cu

▪ institutiile Statului si a Organelor de control

▪ consultanta privind diverse probleme financira-contabile

RESURSE UMANE

▪ intocmirea contractelor individuale
de munca

▪ intocmirea actelor aditionale la
contractele individuale de munca

▪ intocmirea Registrului Electronic de evidenta
a salariatilor

▪ intocmirea adeverintelor de salariu

▪ intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului

▪ consultanta privind salarizarea

SALARIZARE

▪ intocmirea statelor de plata

▪ stabilirea obligatiilor legate de salarii

▪ intocmirea declaratiilor aferente salariilor:
CAS, somaj, CASS, FNUASS, ITM

▪ intocmirea fiselor fiscale anuale

Formular de contact

13 + 4 =