© Copyright 2006-2009 PemiSoft Consulting All Rights Reserved

Resurse Umane

intocmirea contractelor individuale
de munca

intocmirea actelor aditionale la
contractele individuale de munca

intocmirea Registrului Electronic de evidenta
a salariatilor

intocmirea adeverintelor de salariu

intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului

consultanta privind salarizarea

Contabilitate

inregistrarea cronologica a documentelor primare

intocmirea registrului jurnal,
registrului inventar, registrului de
evidenta fiscala, jurnalelor de TVA

intocmirea balantei de verificare lunare

stabilirea obligatiilor de plata lunare
si trimestriale, intocmirea documentelor pentru efectuarea platii acestora

intocmirea si depunerea declaratiilor
privind taxele si impozitele

intocmirea si depunerea bilantului contabil

alte situatii financiare specifice activitatii

reprezentarea societatii in relatia cu

institutiile Statului si a Organelor de control

consultanta privind diverse probleme financira-contabile


Salarizare

intocmirea statelor de plata

stabilirea obligatiilor legate de salarii

intocmirea declaratiilor aferente salariilor:
CAS, somaj, CASS, FNUASS, ITM

intocmirea fiselor fiscale anuale